Emekliler Krediye Kefil Olabilir mi? Bir emeklinin bir kredi için kefil olup olamayacağı, belirli kredi ürünü ve borç verenin uygunluk gereklilikleri dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olacaktır.

Emekliler Krediye Kefil Olabilir mi?

Bazı kredi ürünleri emeklilerin kefil olmasına izin verirken, bazıları vermeyebilir. Ek olarak, emeklinin bireysel mali durumu, emekli kredisi geçmişi ve diğer faktörler de kefil olmalarını etkileyebilir.

Bankalar bazı durumlarda müşterilerinden kefil ya da teminat talebinde bulunabilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk bankası gibi bankaların kefalet şartları birbirinden farklı olabilir. Ancak Borçlar Hukuku’ nda kefil olamayacakların durumları da belirtilmiştir. Kredi borcu olan birinin kefilliği ne yazık ki bankalar tarafından kabul edilmemektedir. Babalar oğullarına, eşler birbirine kefil olabilmektedir.

Kredi Kefili Emekli Olabilir mi?

Kredi çekecek banka müşterilerine kefil olabilmek için bankacılık literatüründe iki adet kefalet türü bulunmaktadır.

Kredi Kefalet Hukuku

Bunlardan biri adi kefalet, diğeri de müteselsil kefalettir.  Her iki yöntemde de herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Sözleşme süreli olabileceği gibi süresiz de olabilir. Adi kefilde şayet krediye kefil olan şahıs, bu sıfat ile kefil olmuşsa banka önce adi kefilin değil asıl borçlu şahıstan borcu talep etmek isteyecektir. Şayet verilen vade süresi içinde borçlu bankanın ihtarına uymaz ve borcunu ödemezse, bu sefer kefilden tahsilat yoluna gidilecektir. Ancak adi kefil, bankaya borcun asıl sahibine gidilmesi yönünde bir açıklamada bulunabilir. Müteselsil kefilde ise bankalar borçludan ya da kefilden borcu ödemelerini talep edebileceklerdir. Kefil tarafından def’i beyan yapılamaz.

Bankalar tarafından genel olarak müteselsil kefalet kabul edilmektedir. Bu sebeple banka borcun tahsil edilmesini kefilden de talep edebilmektedir. Kefil, ödediği tutarı iki kefalet türünde de aynı olmak şartı ile borçludan talep edebilmektedir.

Emeklilerin Krediye Kefil Olma Şartları

Kefalet şartları her bankada hemen hemen aynı olmakla birlikte aşağıdaki gibidir;

 • Kefilin reşit olması gerekmektedir. 18 yaş altında olanlar ve hak ehliyeti bulunmayanlar kefil olamaz.
 • Kefil olunan kişinin gelir durumuna bakılır. Şayet krediyi ödeyecek kadar gelire sahip değilse kefaleti geçerli olmayacaktır. Banka tarafından gelir belgesi sunmanız talep edilecektir.
 • Hakkında icra takibi başlatılmamış ve haciz kararı verilmemiş olması gerekmektedir.
 • Kefil olabilmek için kredi notunuzun yüksek ve sicilinizin temiz olması gerekmektedir.
 • Daha evvelki ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
 • Genelde konut kredilerinde geçerli olmakla birlikte bankalar tarafından aynı ilde ikamet şartı konulabilir.
 • Kefalet sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için, kefilin sözleşmeyi kendi el yazısı ile yazması gerekmektedir.
 • Kefalet sözleşmesinde kefil olunan tarih, beyan ve borç tutarı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Medeni durumları evli olanların, eşlerinden muvafakat alması gerekmektedir.
 • Okuma yazma bilmeyenlerin de kefilliği geçerli sayılacaktır. Ancak noterden yazılı beyan alınması gerekmektedir.
 • Şayet sözleşme, kefil olan şahıs tarafından el ile yazılmamış ve kefil olunacak olan borç tutarı alenen beyan edilmemiş ise bu sözleşme Borçlar Kanunu’ na göre geçersiz sayılacaktır.

Emekliler kefil olabilir mi sorusunun cevabı evettir.

Emekliler Krediye Nasıl Kefil Olabilir?

Düzenli gelire sahip olanların kefillik başvuruları kabul edilmektedir. Ancak emekliler için bankaların yaş şartları bulunmaktadır. Nasıl ki kredi çekerken bankalar tarafından bir yaş sınırı getiriliyor ise kefillik durumunda da bu yaş sınırı geçerli olacaktır. Maaşlarında yüksek meblağlarda kesinti olanların borcu ödeyemeyecek durumda olduklarının anlaşılması durumunda kefil olamayacaklardır.

Emekli maaşı olan bir kişinin kefil olarak gösterilmek istenmesi durumunda kredi notuna bakılacaktır.

Ancak kanunlarımız gereği emekli maaşları haciz edilememektedir. Şahısların kendi borçları da olsa, emekli maaşları bir yaşlılık aylığı gibi işlev gördüğünden bankaların el koyması mümkün olmamaktadır. Şayet yapılan sözleşmede kredi çekilmesinden dolayı maaşa el konulabileceği şeklinde bir madde varsa bu durumda bankalar maaş ile ilgili işlem yapabilirler.

Yargıda hakkınızı aramak istediğinizde ise sözleşmede imzanız olduğundan dolayı, ne yazık ki bankalar haklı bulunuyor. Maaşınıza haciz konulmasa bile bankalar tarafından bloke ediliyor. PTT dönem dönem emekliye faizsiz emekli kredisi vermektedir. Bu kredilerden de yararlanabilir ve daha düşük maliyetle kredi alabilirsiniz.

Kefil olacak kişinin iyi düşünmesi gerekmektedir. Çünkü bu, ödenmediği taktirde tüm borçları kefilin yükleneceği manasına gelmektedir. Hali ile borcu karşılayacak maddi duruma sahip olmalısınız.

Emekli Kredisi İçin Kefil İsteniyor mu?

Genel olarak, bir kredi için kefil olmak önemli bir sorumluluk olabilir. Bir kefil olarak, borçlunun gerekli ödemeleri yapamaması durumunda kredinin mali sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz. Bu, borçlunun krediyi temerrüde düşmesi durumunda, borç verenin kalan bakiyeyi geri ödemesi için garantöre bakabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, bir kredi için kefil olmayı kabul etmeden önce riskleri ve olası sonuçları dikkatle değerlendirmek önemlidir.

Bir kredi için kefil olmayı düşünüyorsanız, faiz oranları ve geri ödeme koşulları da dahil olmak üzere kredinin şartlarını ve koşullarını iyice anlamak her zaman iyi bir fikirdir. Borç alanın krediyi geri ödeme kabiliyetinin yanı sıra kendi mali durumunuzu ve ek mali sorumluluk alma yeteneğinizi de dikkatlice değerlendirmelisiniz.

Genel olarak, bir kredi için kefil olmak, bir arkadaşınızı veya aile üyenizi desteklemek için yararlı bir yol olabilir, ancak bu sorumluluğu üstlenmeyi kabul etmeden önce riskleri ve olası sonuçları dikkatlice düşünmek önemlidir.